ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 33 & ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 49 - 112 55 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.:998628809 - Δ.Ο.Υ.: Κ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.:210.2233633 - FAX: 210.2233633
   
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   
   
   
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2016